Campionat 10 Balls / XL Trofeu FBBE
08.10.2023 - Consell

Competition Title
BALLS COMBINATS
 
FEBD Juniors I C Ten Dance 22- JUNIOR 1 CN EST
BALLS STANDARDS
 
FEBD Senior III Standard 18- SENIOR 3 - 1T - EST
FEBD Juniors II B Standard 21- JUNIOR 2 BN EST
FEBD Senior II AI Standard 30- SENIOR 2 BN/AI EST
FEBD Senior IV AN Standard 31- SENIOR 4 BN/AN EST
FEBD Youth AN Standard 32- YOUTH CN/AN EST
FEBD Senior III AI Standard 45- SENIOR 3 AI EST
BALLS LLATINS
 
FEBD Senior III Latin 1- SENIOR 3 - 2T LAT
FEBD Senior IV AN Latin 4- SENIOR 4 CN/BN/AN LAT
FEBD Senior III AI Latin 5- SENIOR 3 AI LAT
FEBD Senior II AI Latin 6- SENIOR 2 AI LAT
FEBD Juniors II B Latin 7- JUNIOR 2 BN LAT
FEBD Youth B Latin 8- YOUTH CN/BN LAT
FEBD Juveniles II Latin 9- JUVENIL 1/2 - 2T SINGLE LAT
SINGLE STANDARS
 
FEBD Senior I Standard 19- SENIOR - 1T SINGLE EST
FEBD Juniors II Standard 20- JUNIOR 1 - 1T SINGLE EST
FEBD Juveniles II Standard 24- JUVENIL 1/2 - 2T SINGLE EST
FEBD Juniors II Standard 25- JUNIOR 2 - 2T SINGLE EST
FEBD Senior I Standard 26- SENIOR 2T SINGLE EST
FEBD Juveniles I C Standard 27- JUVENIL CN SINGLE EST
FEBD Juniors II B Standard 28- JUNIOR 2 BN SINGLE EST
FEBD Adults C Standard 29- JUNIOR 2/YOTH/ADULTO CN SINGLE EST
SINGLE LLATINS
 
FEBD Youth H Latin 2- YOUTH H SINGLE LAT
FEBD Juniors II Latin 3- JUNIOR 2 - 2T SINGLE LAT
FEBD Juniors II Latin 10- JUNIOR 2 - 1T SINGLE LAT
FEBD Juniors I C Latin 11- JUVENIL 2/JUNIOR 1 CN SINGLE LAT
FEBD Juniors II C Latin 12- JUNIOR 2 CN SINGLE LAT
FEBD Senior I Latin 13- SENIOR 1T SINGLE LAT
FEBD Senior I C Latin 14- SENIOR CN SINGLE LAT
FEBD Adults C Latin 15- YOUTH/ADULTO CN SINGLE LAT
FEBD Juniors II AN Latin 16- JUNIOR 2 AN SINGLE LAT
OPEN SINGLE
 
Latin 17- OPEN SINGLE LAT
CAMPIONAT 10 BALLS
 
Ten Dance 33- CAMPIONAT 10 BALLS SENIOR 4
Ten Dance 34- CAMPIONAT 10 BALLS SENIOR 3
Ten Dance 35- CAMPIONAT 10 BALLS SENIOR 2
Ten Dance 36- CAMPIONAT BALEAR 10 BALLS JUNIOR 1
Ten Dance 37- CAMPIONAT BALEAR 10 BALLS JUNIOR 1 SINGLE
Ten Dance 38- CAMPIONAT BALEAR 10 BALLS SINGLE ADULT
Ten Dance 39- CAMPIONAT 10 BALLS JUNIOR 2 SINGLE
Ten Dance 40- CAMPIONAT 10 BALLS JUVENIL 1 SINGLE
Ten Dance 41- CAMPIONAT BALEAR JUVENIL 2 SINGLE
Ten Dance 42- CAMPIONAT 10 BALLS YOUTH SINGLE
Ten Dance 43- CAMPIONAT 10 BALLS JUNIOR 2
Ten Dance 44- CAMPIONAT 10 BALLS YOUTH

TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ball Run S.C.P.