XXXI TROFEU FBBE - CAMP ESTANDARD
20.02.2022 - CALVIA

Competition Title
BALLS ESTANDARD
 
FEBD Youth 2T Standard 4- YOUTH - 2T - ESTANDARD
FEBD Juniors II 1T Standard 7- JUNIOR 2 - 1T - ESTANDARD
FEBD Juniors II B Standard 10- JUNIIR 2 - CN/BN - ESTANDARD
FEBD Senior II C Standard 11- SENIOR 2 - CN - ESTANDARD
FEBD Youth AN Standard 14- YOUTH - BN/AN - ESTANDARD
FEBD Adults AI Standard 15- ADULTO 1 - AN/AI - ESTANDARD
FEBD Senior II AI Standard 16- SENIOR 2 - AI - ESTANDARD
FEBD Senior III AI Standard 17- SENIOR 3 - BN/AN/AI - ESTANDARD
FEBD Senior IV AN Standard 18- SENIOR 4 - BN/AN - ESTANDARD
BALLS LLATINS
 
FEBD Youth 2T Latin 36- YOUTH - 2T - LATINOS
FEBD Juniors II 1T Latin 41- JUNIOR 2 - 1T - LATINOS

FEBD Senior IV 1T Latin

42- SENIOR 4 - 1T - LATINOS
FEBD Youth B Latin 43- JUNIOR 2 / YOUTH - BN - LATINOS
FEBD Adults AN Latin 44- ADULTO 1 - AN - LATINOS
FEBD Senior II AI Latin 45- SENIOR 2 - AI - LATINOS
FEBD Senior III AI Latin 46- SENIOR 3 - AN/AI - LATINOS
FEBD Senior IV AN Latin 47- SENIOR 4 - BN/AN - LATINOS
BALLS COMBINATS
 
FEBD Juniors I 2T Ten Dance 8- JUVENIL 1/JUNIOR 1 - 2T - COMBINADO
FEBD Juniors I 1T Ten Dance 9- JUVENIL 1/JUNIOR 1 - 1T - COMBINADO
   
SINGLE ESTANDARD
 
FEBD Juveniles H Standard 1- JUVENIL H - SINGLE ESTANDARD
FEBD Juniors I 2T Standard 2- JUVENIL 2/JUNIOR 1 -2T - SINGLE ESTANDARD
FEBD Youth 2T Standard 3- JUNIOR 2/YOUTH - 2T - SINGLE ESTANDARD
FEBD Juniors I 1T Standard 5- JUVENIL 2/JUNIOR 1 - 1T - SINGLE ESTANDARD
FEBD Youth 1T Standard 6- JUNIOR 2/YOUTH - 1T - SINGLE ESTANDARD
FEBD Juniors II C Standard 12- JUNIOR 2 - CN - SINGLE ESTANDARD
FEBD Senior I C Standard 13- SENIOR - CN - SINGLE ESTANDARD
SINGLE LATINOS
 
FEBD Juveniles I H Latin 33- JUVENIL H - SINGLE LATINOS
FEBD Juniors I 2T Latin 34- JUVENIL 1/JUNIOR 1 - 2T - SINGLE LATINOS
FEBD Youth 2T Latin 35- JUNIOR 2/YOUTH - 2T - SINGLE LATINOS
FEBD Juniors I 1T Latin 37- JUVENIL 2/JUNIOR 1 - 1T - SINGLE LATINOS
FEBD Juniors II 1T Latin 38- JUNIOR 2 - 1T - SINGLE LATINOS
FEBD Senior I 1T Latin 39- SENIOR - 1T - SINGLE LATINOS
FEBD Juniors II C Latin 40- JUNIOR 1/2 - CN - SINGLE LATINOS
   
DANZA COREOGRÁFICA
 
FEBD Danza Coreográfica Danza Coreográfica
   
OPEN SINGLE LATINOS
 
Juveniles I Latin 48- OPEN SINGLE LATINOS - JUVENIL 1
Juveniles II Latin 49- OPEN SINGLE LATINOS - JUVENIL 2
Juniors II Latin 50- OPEN SINGLE LATINOS - JUNIOR 2
Juniors I Latin 51- OPEN SINGLE LATINOS - JUNIOR 1
Senior I Latin 52- OPEN SINGLE LATINOS - SENIOR
   
CAMPIONAT AUTONÒMIC ESTANDARD - SINGLE
 
Juveniles I Standard 19 - CAMPIONAT JUVENIL 1 - SINGLE ESTANDARD
Juveniles II Standard 20 - CAMPIONAT JUVENIL 2 - SINGLE ESTANDARD
Juniors I Standard 21- CAMPIONAT JUNIOR 1 - SINGLE ESTANDARD
Juniors II Standard 22- CAMPIONAT JUNIOR 2 - SINGLE ESTANDARD
Youth Standard 23- CAMPIONAT YOUTH - SINGLE ESTANDARD
CAMPIONAT AUTONÒMIC ESTANDARD - PARELLES
 
Juveniles I Standard 24- CAMPIONAT ESTANDARD - JUVENIL 1
Juveniles II Standard 25- CAMPIONAT ESTANDARD - JUVENIL 2
Juniors I Standard 26- CAMPIONAT ESTANDARD - JUNIOR 1
Juniors II Standard 27- CAMPIONAT ESTANDARD - JUNIOR 2
Youth Standard 28- CAMPIONAT ESTANDARD - YOUTH
Adults Standard 29- CAMPIONAT ESTANDARD - ADULT 1
Senior II Standard 30- CAMPIONAT ESTANDARD - SENIOR 2
Senior III Standard 31- CAMPIONAT ESTANDARD - SENIOR 3
Senior IV Standard 32- CAMPIONAT ESTANDARD - SENIOR 4
   
   

TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ball Run S.C.P.