Diversity Combi - Estandard

1/27/2019

Senior 5a. Catalana - Combinat

1/27/2019

Juvenil 3a. Catalana - Combinat

1/27/2019

Caribenys

1/27/2019

Diversity Combi - Llatins

1/27/2019